skip to Main Content

BRZO inspectie

De jaarlijkse aangekondigde Brzo-inspectie is succesvol doorlopen door Loodet. Op 9 en 27 mei 2019 hebben de gezamenlijke overheden een inspectie uitgevoerd op grond van artikel 13 van het Besluit risico’s zware ongevallen bij Loodet. Tijdens de inspectie is één categorie 3 overtreding geconstateerd waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Loodet is druk doende om deze overtreding binnen de gestelde termijn tot uiterlijk 9 september 2019 te beëindigen. Ook zijn er bevindingen gedaan die aanleiding geven tot aanbeveling ter verbetering waar Loodet uiteraard ook zo snel mogelijk mee aan de slag is gegaan.

Back To Top