skip to Main Content

Ons distributiecentrum is verdeeld in meerdere delen. Dit om cross-contaminatie te voorkomen. Eén deel met compartimenten van 625 vierkante meter tot 1100 vierkante meter voor de op- en overslag van ADR-goederen. Eén compleet afgescheiden deel voor de afhandeling van food- en feedgerelateerde producten, met name voedingsmiddelen en voedingsmiddelen additieven. En meerdere gedeeltes voor de op- en overslag van niet-ADR geclassificeerde goederen.

De compartimenten ten behoeve van ADR-goederen voldoen aan de laatste wettelijke eisen met betrekking tot milieu, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden. We garanderen hiermee het hoogst haalbare beschermingsniveau, te weten niveau 1 van de richtlijn PGS 15.
Als Loodet B.V. mogen we de volgende ADR-klassen in de verpakkingsgroepen II en III opslaan, mits de producten geblust mogen worden met water:

  Klasse Omschrijving
4.1 Brandbare vaste stoffen
4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
5.1 Oxiderende stoffen
6.1 Giftige stoffen
8 Bijtende stoffen
  9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
MP Milieugevaarlijke stoffen
Back To Top