skip to Main Content

De grenzen binnen Europa mogen dan zijn opgeheven. Bij het transport en de opslag van goederen speelt de douane nog altijd een belangrijke rol. Dit vooral als het gaat om goederen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie. Om u ook op dit vlak optimaal van dienst te kunnen zijn, beschikken we over een eigen douane-entrepot. Daarbij zijn we AEO-gecertificeerd. Dit betekent dat we bevoegd zijn om alle douaneformaliteiten af te handelen.

Denk hierbij aan:

  • in- en exportdeclaraties en transportdocumenten
  • het ompakken van goederen onder douanetoezicht
  • het vrijmaken van goederen voor buitenlande bedrijven (fiscaal vertegenwoordiging)
Back To Top