skip to Main Content

BRZO inspectie

De jaarlijkse aangekondigde Brzo-inspectie is succesvol doorlopen door Loodet. Op 9 en 27 mei 2019 hebben de gezamenlijke overheden een inspectie uitgevoerd op grond van artikel 13 van het Besluit risico’s zware ongevallen bij Loodet. Tijdens de inspectie is één…

Lees Meer
Back To Top